MATURA 06/07 - 3. (izabrani) predmet
Subota, 09 Lipanj 2007

infoMATURA u ljetnom roku školske godine 2006./2007.

TREĆI (IZABRANI) PREDMET NA MATURI
subota, 23. lipnja 2007.
GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA
Obala kneza Trpimira 26
Zadar, 31. svibnja 2007.

MATURA
u ljetnom roku školske godine 2006./2007.

TREĆI (IZABRANI) PREDMET NA MATURI
ZA SVE PRISTUPNIKE: subota, 23. lipnja 2007.


POLITIKA I GOSPODARSTVO - uč. br. 4

Ispitno povjerenstvo:Zrinka Klarin, prof. – ispitivač
 Helena Hordov, prof. – član
 Blanka Pedišić, prof. – član

PRISTUPNICI: 
od 8,00 do 9,00 sati:Dražen Čubrilo, Ivana Dujić, Antonio Džaja,
Marko Kalanj, Marijana Majić Mazul
od 9,00 do 10,00 sati:Ivan Marinović, Anamaria Marušić, Mario Srzentić,
Benjamin Šimović, Doris Vojković, Filip Zorić
od 10,00 do 11,00 sati:Mate Anđelić, Ivana Adžić, Andriano Franić,
Bruna Pleša, Marina Ukalović, Nikša Zelić
od 11,00 do 12,00 sati:Andrea Beader, Lucija Dovranić, Antonia Ivčić,
Lovre Kolega, Andrijana Marić
od 12,00 do 13,00 sati:Fabijan Pavlović, Iva Rončević, Selma Subotić,
Ana Crnjak, Mate Jurin
od 13,00 do 14,00 sati:Ljerka Morović, Šimo Soldan, Ivana Vojnić

PSIHOLOGIJA i VJERONAUK - uč. br. 13

Ispitno povjerenstvo:Vanja Vulić, prof. – ispitivač
 Marija Klanac Jozić, prof. – ispitivač
 Biserka Valčić, prof.- član

PRISTUPNICI: 
od 10,00 do 11,00 sati:Antonia Grbić, Petra Božajić, Matea Bošnjak,
Mario Mičić, Angela Vukić
od 11,00 do 12,00 sati:Martina Žilić, Vlatka Jureško, Marina Rajčević,
Mauricia Škrokov, Boris Popović, Ante Bilaver, Franko Šagi

POVIJEST i SOCIOLOGIJA - uč. br. 7

Ispitno povjerenstvo:Marija Vučenović, prof. – ispitivač
 Siniša Matić, prof. – ispitivač
 Davor, Smolić, prof. – član

PRISTUPNICI: 
od 10,00 do 11,00 sati:Frane Funčić, Andrija Milošević, Šime Matak,
Josipa Lončar, Maja Orkaš

ENGLESKI JEZIK I NJEMAČKI JEZIK - uč. br. 11

Ispitno povjerenstvo:Venera Žagar, prof. – ispitivač
 Sabina Glasovac, prof. – ispitivač
 Marina Lovrić, prof. – ispitivač

PRISTUPNICI: 
od 10,00 do 11,00 sati:Luka Košta, Kristian Perina, Hana Ivković,
Pavle Pelikan, Šime Perović, Marko Štefančić
od 11,00 sati: Svjetlana Perinčić, Ivana Barić

FIZIKA, KEMIJA I BIOLOGIJA - uč. br. 9

Ispitno povjerenstvo:Andrea Uroda, prof. – ispitivač
 Elizabeta Dorkin Milković, prof. – ispitivač
 Sanja Bačić, prof. – ispitivač

PRISTUPNICI: 
od 10,00 do 11,00 sati:Luka Marasović, Marin Pašić, Josip Ražov,
Josip Surać, Matko Marušić
od 11,00 do 12,00 sati: Luka Milolović, Luka Beretin, Matea Zubčić,
Aneta Trninić

INFORMATIKA - uč. br. 6

Ispitno povjerenstvo:Gojko Bukvić, prof. – ispitivač
 Andrija Vanjak, prof. – ispitivač
 Natalija Bobić Picić, prof. – član

PRISTUPNICI: 
od 10,00 do 11,00 sati:Marcelo Ivanac, Roko Bobić, Toni Grdović,
Luka Jakovčev, Antonio Gabre
od 11,00 do 12,00 sati: Mirela-Mira Jurjako, Anđela Knežević, Toni Petani,
Šime Surać, Josip Zurak, Krešimir Ivković

GLAZBENA UMJETNOST, LIKOVNA UMJETNOST,
UMJETNOST U ZAVIČAJU i FILOZOFIJA - uč. br. 12

Ispitno povjerenstvo:Višnja Klobučar, prof. – ispitivač
 Zvjezdana Dunatov, prof. – ispitivač
 Loredana Rakvin, prof. – ispitivač

PRISTUPNICI: 
od 10,00 do 11,00 sati:Barbara Bašić, Barbara Barić, Roko Mišlov,
Mateja Šop, Iva Krolo
od 11,00 do 12,00 sati: Marko Lukin, Vedran Čizmin, Katia Klarin,
Ivana Miočić

GEOGRAFIJA - uč. br. 1

Ispitno povjerenstvo:Snježana Čulig, prof. – ispitivač
 Hrvoje Madžar, prof. – ispitivač
 Iva Rončević, prof. – član

PRISTUPNICI: 
od 10,00 do 11,00 sati:Vice Klanac, Petar Petešić Frka, Antonio Bačić,
Josip Budanović, Mate Bugarija,
Tomislav Sikirić, Darian Zvelf

Predsjednik Ispitnog odbora:
Zdravko Ćurko, prof.