Maturanti u Znanstvenoj knjižnici Zadar
Utorak, 19 Oľujak 2013

 Maturanti Gimnazije Franje Petrića (4. c i 4. d)  u organizaciji školske knjižnice, a u okviru nastave likovne umjetnosti, posjetili su Znanstvenu knjižnicu Zadar. Posjet je organiziran 11. i 12. ožujka ove godine.

Susretljivo stručno osoblje Knjižnice informiralo nas je o njezinoj bogatoj povijesti i razvojnom putu. Svoje raznovrsne fondove i zbirke Knjižnica izgrađuje, obrađuje ih i osigurava njihovu dostupnost korisnicima kako putem internetskih usluga, tako i u svojoj čitaonici. Osim abecednog, stručnog i specijalnih , Knjižnica osigurava uvjete pretraživanja svojih fondova i  putem elektroničkog kataloga. Njezino kulturno naslijeđe  seže od srednjovjekovnih rukopisa, preko inkunabula i prvotisaka  zadarskih i hrvatskih humanista, do ostale rijetke i vrijedne građe.
U zatvorenom spremištu ljubazne knjižničarke pokazale su nam nekoliko primjeraka rijetke građe koju Knjižnica ponosno čuva.  Iz Zbirke pergamena vidjeli smo  najstariju, pisanu u Zadru 15. studenog 1174. godine, a koja svjedoči da su prvi zadarski nadbiskup Lampridije, knez Morosini i suci donijeli presudu da određena zemlja u Petrčanima kod Zadra pripadne Samostanu sv. Marije u Zadru.
Knjižnica posjeduje i dvije inkunabule hrvatskih tiskara i izdavača Andrije Paltašića i Dobrića Dobrićevića, a na posljednjem praznom listu jedne od njih vidjeli smo devet heksametara pisanih rukom Marka Marulića.
Zbirka rijetkosti bogata je zbirka knjiga iz 16. st. u kojoj su zastupljeni autori gotovo svih većih gradova na hrvatskoj obali Jadrana. Među njima posebnu pozornost nam je privuklo djelo Franje Petrića, Vila Slovinka Jurja Barakovića  tiskana u Mlecima 1614. godine  te prvo izdanje Marulićeve Judite iz 1521. godine, inače sačuvano u Hrvatskoj  u samo dva primjerka.
Od periodike kao najznačajnije izdvojili smo Kraglski Dalmatin – Il Regio Dalmata (1806. - 1810.) te Zoru Dalmatinsku (1844. –  1849.), prvi časopis u cijelosti pisan hrvatskim jezikom.
Iz fototeke Knjižnice, u kojoj se nalazi oko 30 000 razglednica, vidjeli smo prekrasnu rukom oslikanu razglednicu Zadra.
Prolazeći spremištem na policama  s knjigama  uočili smo  brojne zbirke iz različitih vrsta znanja kojima Knjižnica zadovoljava suvremene potrebe učenika, studenata, akademske zajednice. Naši domaćini istaknuli su nezaobilaznu ulogu Znanstvene knjižnice Zadar u zaštiti i čuvanju zbirki, posebno onih koji predstavljaju hrvatsku i europsku baštinu, a mi se nakon ovoga posjeta s njima u potpunosti slažemo.