Dokumenti
Petak, 30 Ožujak 2012
Poštovani posjetitelji web stranica Gimnazije Franje Petrića,

Na temelju članka 89. Statuta Gimnazije Franje Petrića Zadar, a u svezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11) objavljujemo dokumente koje možete pruzeti:
 
Obavijest o sprječavanju sukoba interesa u području javne nabave
 
Izmjene i dopune plana nabave 2013.
 
Plan nabave za 2013.
 
Plan nabave za 2012.
 
Odluka o nabavi roba ili usluga kad nije moguće provesti proceduru nabave roba ili suluga za koje nije potrebna procedura javne nabave
 
Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza u Gimnaziji Franje Petrića Zadar
 
Odluka o proceduri zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima u Gimnaziji Franje Petrića Zadar