Teme za maturalni rad
Srijeda, 28 Studeni 2007

InfoOBAVIJEST!

Objavljujemo teme za mutralni rad u školskoj godini 2007./2008.Gimnazija Franje Petrića
Obala kneza Trpimira 26
Zadar, 22. studeni 2007.

TEME ZA MATURALNI RAD
(školska godina 2007./2008.)

MATEMATIKA
Prof. Aida Vlainić
1. Primjena trigonometrijskih funkcija na rješavanje sfernog trokuta

Prof. Biserka Valčić
2. Linearno programiranje

Prof. Petar Vranjković
3. Nejednakost trokuta

Prof. Anita Žepina
4. Grafički prikaz racionalnih funkcija

INFORMATIKA
Prof. Gojko Bukvić
1. Program za školsku knjižnicu
2. Tetris pod Windows okruženjem
3. Auto utrka - igrica

Prof. Andrija Vanjak
1. Sustavi (alati) za upravljanje učenjem (Learning Menagment System-LMS
2. Blog

KEMIJA
Prof. Renata Ruić
1. Teški metali kao zagađivači
2. DDT
3. Biodizel

Prof. Elzabeta Dorkin- Milković
1. Voda je živa
2. Maslinovo ulje
3. Alkemičari
4. Periodni sustav elemenata
5. Kemijske veze

ZEMLJOPIS
Prof. Hrvoje Madžar
1. Neobnovljivi izvori energije
2. Razvoj i uloga željezničkog prometa u Hrvatskoj
3. Onečišćenje voda na zemlji
4. Afrika – « zaboravljeni kontinent »
5. Demografski razvoj Hrvatske od 1857. do 2001.godine
6. Morsko ribarstvo svijeta

Prof. Snježana Čulig
1. Oblici kraškog reljefa u RH
2. Park prirode Telaščica
3. Nin
4. Mjesec – jedini Zemljin satelit
5. Meteori – usijane nebeske pošiljke
6. Letjelice kojima upoznajemo svemir
7. UN – čuvar mira i sigurnosti u svijetu
8. Bugarska i Rumunjska – najnovije članice EU
9. Tibet – «krov svijeta»
10. Kuba – od Istoka do Zapada
11. Kurdi i Kurdistan – osporavana zemlja i ljudi
12. Libanon – građanski rat i kriza
13. Žitarice – osnova prehrane čovječanstva
14. Otpad – izvor sirovina i energije
15. Kalendar – pokazatelj razvoja neke kulture

ETIKA
Prof. Siniša Matić
1. Opravdanost smrtne kazne
2. Koliko su ratni zločini opravdani u pravednom ratu?

LOGIKA
Prof. Siniša Matić
1. Logički dometi tablične analize istinitosti
2. Odnos tradicionalne i suvremene logike

POVIJEST
Prof. Marija Vučenović
1. Školstvo Zadra u XX. st
2. Antički grad na istočnoj obali Jadrana
3. Hrvatske velikaške obitelji – Zrinski i Frankapani
4. Fran Supilo – život i djelo
5. Francuska revolucija

Prof. Davor Smolić
1. Inkvizicija i procesi protiv vještica u hrvatskim krajevima
2. Društvena previranja i bune u Hrvatskoj u XVI. i XVII. stoljeću
3. Stilovi i identitet mladih u Hrvatskoj od sedamdesetih do devedesetih  godina XX. stoljeća u Hrvatskoj
4. Izraelsko – arapski ratovi
5. Prosvijećeni apsolutizam

SOCIOLOGIJA
Prof. Siniša Matić
1. Kultura i društvo
2. Mrežni koncept društva
3. Sociologija Emilea Durkheima
4. Franfurtska škola u sociologiji
5. Erwing Goffman i dramaturgija svakidašnje interakcije
6. Zoosociologija: društvenost kod primata
7. Sociologija masovnih komunikacija
8. Formalizam u sociologiji
9. Sociologija povijesti Ibn Khalduma
10. Socijalni futurizam Alvin Tofflera

HRVATSKI JEZIK
Prof. Lidija Budak
1. Poezija Dragutina Tadijanovića
2. Dimitrija Demeter i kazalište

Prof.Valentina Brać
1. Lik žene u Krležinim očima, Povratak Filipa Latinovicza
2. Trubadurska tradicija u suvremenoj fantastici, Guy Gavriel Kay: Pjesma za Arbonnu
Prof. Nikolina Stulić
1. Don Quijote i Sancho Pansa – umjetnički najbolje realiziran par svjetske književnosti
2. Komparacija Judite Marka Marulića i Mire Gavrana

Prof. Sanja Vlahović
1. Teatar apsurda – Eugene Ionesco, Samuel Beckett
2. Književni lik - Jozef K.
3. Krležina ratna novelistika
4. Proza u trapericama ( Goran Tribuson, Dubravko J. Bužimski )
5. Avangardni književni pravci u XX st.
6. Nedjeljko Fabrio: Smrt Vronskoga
7. Domovinski rat u pjesništvu
8. Ekspresionistička obilježja nove drame: M. Krleža- Kraljevo
9. Onomastika -  Antroponimi

Prof. Milica Barčot
1.  Marko Marulić kao hrvatski latinist
2. Pedro Calderon de la Barca: Život je san

POLITIKA I GOSPODARSTVO
Prof. Nikola Markulin
1. Politička misao Maxa Webera
2. Politička misao Karla Marxa
3. Nacije i nacionalizmi – novi pristupi i teorije
4. Koncept totalitarizma – primjer fašizma
5. Kritika liberalne demokracije i tržišnog kapitalizma
6. Ideja demokracije – povijest i teorija

BIOLOGIJA
Prof.Terezija Šabić
1. Žitarice
2. Krvožilni sustav
3. Hipofiza
4. Dupini
5. Nove vrste Jadranskog mora
6. Golosjemenjače
7. Litoral mora

Prof. Marija Vucić
1. Transplatacija organa
2. Subviralni patogeni

FIZIKA
Prof. Davor Katunarić
1. Osnovne zamisli Opće teorije relativnosti
2. Valno-čestična priroda tvari
3. Drugi zakon termodinamike
4. Pokus Michelsona i Morleya i njegove posljedice
5. Nuklearna energija i njena primjena
6. Feromagnetizam
7. Inercijske sile
8. Faze u razvoju zvijezda

LIKOVNA UMJETNOST
Prof. Zvjezdana Dunatov
1. Buđenje civilizacije – Mezopotamija
2. Arhitektura Rima
3. Eufrazijeva bazilika u Poreču
4. Svjetlo i visine gotičke katedrale
5. Henri Moore
6. Ratko Petrić – umjetnik u ratu sa cijelim svijetom
7. Genij Njemačke renesanse – Albert Durer
8. Jan Vermeer – ljepota svakodnevice
9. Stil 1900 – nova oblikovanost
10. Američki Prometej – Jackson Pollock

GLAZBENA UMJETNOST
Prof. Višnja Klobučar
1. Jimi  Hendrix
2. The Doors, rock sedamdesetih
3. Iron Maiden, utjecaj na heavy metal
4. Divlje jagode
5. Razvoj elektroničke glazbe, techno
6. World music

UMJETNOST U ZAVIČAJU
Prof. Loredana Rakvin
1. Sakralni objekti i riznice grada Nina
2. Utjecaj Bizanta na arhitekturu Zadra i okolice
3. Fortifikacije Zadra ili grad utvrda
4. Moderna galerija – Zadar
5. Muški benediktinski samostani – Zadar i okolica

FILOZOFIJA
Prof.  Zvjezdana Dunatov
1. Duh se treba naviknuti da svoju radost stvara iz sebe samog
2. Tipovi svjetonazora
3. Čovjek je položen na budućnost koja je još neizvjesna
4. Analitička filozofija i problemi koje rješava
5. Iskustvo apsurda u djelu Alberta Camusa
6. Samobitak
7. Ludost, poroci i vrline u djelu Hieronimysa Boscha

PSIHOLOGIJA
Prof. Vanja Vulić
1. Amnezije
2. Adolescencija ili mladenaštvo – aspekti razvoja
3. Živčani sustav – organske osnove psihičkih procesa i ponašanja
4. Razdoblje starosti – aspekti razvoja
5. Socijalni utjecaj
6. Obrambeni mehanizmi ličnosti
7. Psihoanalitička teorija ličnosti Sigmunda Freuda
8. Poremećaji hranjenja

VJERONAUK
Prof. Marija Klanac Jozić
1. Prvi izvještaj o stvaranju (Post 1,1 – 2,4 a)
2. Veliki istočni raskol
3. Pavlini u Hrvatskoj

TZK
Prof. Helena Hordov
1. Atletika – skok u dalj
2. Odbojka – tehnika
3. Picigin - igra
  
Prof. Ante Jerolimov
1. Tehničko – taktički aspekti nogometne igre

LATINSKI JEZIK
Prof. Natalija Bobić Picić
1. Ženski likovi u Vergilijevoj Eneidi
2. Katulova ljubavna poezija
3. Plaut – Aulularija
4. Ablativ apsloutni

ENGLESKI JEZIK
Prof. Jadranka Krmpotić Bajlo
1. F. Scott Fitzgerald-« The great Gatsby» - my story
2. William Shakespeare – «Richard III.»
3. New York

Prof. Venera Žagar
1. D. H. Lawrence « Sons and Lovers»
2. William Shakespeare – «Othello»

Prof. Marija Bogdanić
1. G.B. Shaw – «Pygmalion»
2. E. Hemingway – «For Whom the Bell Tolls»

Prof. Sabina Glasovac
1. Oscar Wilde's Novel The Picture of Dorian Gray
2. Animal Farm: A Fairy Tale

TALIJANSKI JEZIK
Prof. Iva Rončević
1.  Roma, la  citta eterna
2.  La cucina italiana
3.  Venezia, citta leggendaria
4.  Italia – il centro della moda mondiale

NJEMAČKI JEZIK
Prof. Marina Lovrić
1. „CHRISTIANE F.“ (Wir Kinder vom Bahnhof  Zoo)
2. Deutschsprachige Literatur - Nobelpreisträger

Predsjednik Ispitnog odbora:
Zdravko Ćurko, prof.