MATURA 06/07 - Usmeni ispit iz 2. obveznog predmeta
Petak, 08 Lipanj 2007

infoMATURA u ljetnom roku školske godine 2006./2007.

USMENI ISPIT IZ 2. OBVEZNOG PREDMETA
ponedjeljak, 18. lipnja 2007.
GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA
Obala kneza Trpimira 26
Zadar, 31. svibnja 2007.

MATURA
u ljetnom roku školske godine 2006./2007.

USMENI ISPIT IZ 2. OBVEZNOG PREDMETA

MATEMATIKA - ponedjeljak, 18. lipnja 2007.

uč. br. 11 - Ispitno povjerenstvo:Aida Vlainić, prof. - ispitivač
 Andrea Uroda, prof. - član
 Zvjezdana Dunatov, prof. - član

PRISTUPNICI: 
od 9,30 do 10,30 sati:Antonio Bačić, Barbara Bašić, Mate Bugarija, Josip Budanović,
Dražen Čubrilo, Ivana Dujić
od 10,30 do 11,30 sati:Antonio Džaja, Frane Funčić, Antonia Grbić, Marcelo Ivanac,
Marko Kalanj
od 11,30 do 12,30 sati:Luka Košta, Ivan Marinović, Anamarija Marušić,
Marijana Majić Mazul, Kristian Perina
od 12,30 do 13,30 sati:Tomislav Sikirić, Mario Srzentić, Benjamin Šimović,
Doris Vojković, Filip Zorić, Darian Zvelf

MATEMATIKA - uotrak, 19. lipnja 2007.

uč. br. 11 - Ispitno povjerenstvo:Aida Vlainić, prof. - ispitivač
 Petar Vranjković, prof. - član
 Lidija Budak, prof. - član

PRISTUPNICI: 
od 11,30 do 12,30 sati:Mate Anđelić, Ivana Ađžić, Luka Beretin, Roko Bobić,
Petra Božajić
od 12,30 do 13,30 sati:Andriano Franić, Toni Grdović, Hana Ivković,
Luka Jakovčev
  
U prostoru buduće knjižnice – bivši domarev stan:
  
od 13,30 do 14,30 sati:Vice Klanac, Josipa Lončar, Luka Marasović,
Andrija Milošević, Marin Pašić
od 14,30 do 15,30 sati:Pavle Pelikan, Šime Perović, Bruna Pleša, Boris Popović,
Josip Ražov
od 15,30 sati:Josip Surać, Marko Štefančić, Marina Ukalović, Nikša Zelić,
Matea Zubčić

MATEMATIKA (opća gimnazija) - ponedjeljak, 18. lipnja 2007.

uč. br. 9 - Ispitno povjerenstvo:Biserka Valčić, prof. - ispitivač
 Ljerka Jurišić, prof. - član
 Iva Rončević, prof. - član

PRISTUPNICI: 
od 10,00 do 11,00 sati:Matea Bošnjak, Antonio Gabre, Matko Marušić,
Luka Milolović, Martina Žilić
od 11,00 do 12,00 sati:Ivana Barić, Ante Bilaver, Iva Krolo, Roko Mišlov,
Marina Rajčević, Ivana Vojnić

ENGLESKI JEZIK i TALIJANSKI JEZIK - ponedjeljak, 18. lipnja 2007.

uč. br. 12 - Ispitno povjerenstvo:Venera Žagar, prof. - ispitivač
 Sabina Glasovac, prof. - član
 Natalija Bobić Picić, prof - član

PRISTUPNICI: 
od 8,00 do 9,00 sati:Andrea Beader, Lucija Dovranić, Antonija Ivčić, Mirela Mira Jurjako,
Lovre Kolega, Anđela Knežević
od 9,00 do 10,00 sati:Angela Vukić, Šime Matak, Andrijana Marić, Mario Mičić,
Fabijan Pavlović, Toni Petani
od 10,00 do 11,00 sati:Petar Petešić Frka, Iva Rončević, Selma Subotić, Aneta Trninić,
Josip Zurak
od 11,00 do 12,00 sati:Barbara Barić, Vedran Čizmin, Krešimir Ivković, Vlatka Jureško,
Mate Jurin

ENGLESKI JEZIK - ponedjeljak, 18. lipnja 2007. u prostoru nove knjižnice - bivši domarev stan

Ispitno povjerenstvo:Venera Žagar, prof. - ispitivač
 Iva Rončević, prof. - član
 Elizabeta Dorkin Milković, prof - član

PRISTUPNICI: 
od 14,00 do 15,00 sati:Katia Klarin, Marko Lukin, Ljerka Morović, Maja Orkaš, Franko Šagi
od 15,00 do 16,00 sati:Mauricija Škrokov, Šimo Soldan, Mateja Šop, Šime Surać,
Ana Crnjak, Ivana Miočić, Svjetlana Perinčić

Predsjednik Ispitnog odbora:
Zdravko Ćurko, prof.