MATURA 06/07 - Usmeni ispit iz hrv. jezika
Petak, 08 Lipanj 2007

infoMATURA u ljetnom roku školske godine 2006./2007.

USMENI ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA
četvrtak, 14. lipnja 2007.
petak, 15. lipnja 2007.
subota, 16. lipnja 2007.
GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA
Obala kneza Trpimira 26
Zadar, 31. svibnja 2007.

MATURA
u ljetnom roku školske godine 2006./2007.

USMENI ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA


četvrtak, 14. lipnja 2007.

uč. br. 12 - Ispitno povjerenstvo:

Lidija Budak, prof. - predsjednik
 Milica Barčot, prof. - član
 Nikolina Stulić, prof. - član
 Zvjezdana Dunatov, prof. - član

PRISTUPNICI: 

od 14,00 do 15,00 sati:

Antonio Bačić, Barbara Bašić, Josip Budanović, Mate Bugarija,
Dražen Čubrilo

od 15,00 do 16,00 sati:

Ivana Dujić, Antonio Džaja, Frane Funčić, Antonia Grbić, Marcelo Ivanac

od 16,00 do 17,00 sati:

Marko Kalanj, Luka Košta, Marijana Majić Mazul, Ivan Marinović,
Anamarija Marušić

od 17,00 do 18,00 sati:

Kristian Perina, Tomislav Sikirić, Mario Srzentić, Benjamin Šimović,
Doris Vojković
od 18,00 do 19,00 sati:Filip Zorić, Dragan Zvelf, Mate Anđelić, Ivana Adžić, Luka Beretin,
Roko Bobić, Petra Božajić
od 19,00 do 20,00 sati:Andriano Franić, Toni Grdović, Hana Ivković, Luka Jakovčev, Vice Klanac


petak, 15. lipnja 2007.

uč. br. 12 - Ispitno povjerenstvo:

Lidija Budak, prof. - predsjednik
 Nikolina Stulić, prof. - član
 Valentina Brać, prof. - član

PRISTUPNICI: 

od 14,00 do 15,00 sati:

Josipa Lončar, Luka Marasović, Andrija Milošević, Marin Pašić, Pavle Pelikan

od 15,00 do 16,00 sati:

Šime Perović, Bruna Pleša, Boris Popović, Josip Ražov, Josip Surać

od 16,00 do 17,00 sati:

Marko Štefančić, Marina Ukalović, Nikša Zelić, Matea Zubčić, Andrea Beader

od 17,00 do 18,00 sati:

Matea Bošnjak,Lucija Dovranić, Antonio Gabre, Antonia Ivčić, Mirela – Mira Jurjako
od 18,00 do 19,00 sati:Anđela Knežević, Lovre Kolega, Andriana Marić, Mario Mičić,
Matko Marušić, Šime Matak

subota, 16. lipnja 2007.

uč. br. 12 - Ispitno povjerenstvo:

Lidija Budak, prof. - predsjednik
 Valentina Brać, prof. - član
 Sanja Vlahović, prof. - član

PRISTUPNICI: 

od 8,00 do 9,00 sati:

Luka Milolović, Fabijan Pavlović, Toni Petani, Petar Petešić Frka, Iva Rončević

od 9,00 do 10,00 sati:

Selma Subotić, Šime Surać,  Aneta Trninić,  Angela Vukić, Josip Zurak, Martina Žilić

od 10,00 do 11,00 sati:

Barbara Barić, Ivana Barić, Ante Bilaver, Ana Crnjak, Vedran Čizmin

od 11,00 do 12,00 sati:

Krešimir Ivković, Vlatka Jureško, Mate Jurin, Katia Klarin, Iva Krolo
od 12,00 do 13,00 sati:Marko Lukin, Ivana Miočić, Roko Mišlov, Ljeka Morović, Maja Orkaš,
Svjetlana Perinčić
od 13,00 do 14,00 sati:Marina Rajčević, Ivan Santini, Šimo Soldan, Franko Šagi,
Mauricia Škrokov, Mateja Šop, Ivana Vojnić


Predsjednik Ispitnog odbora:
Zdravko Ćurko, prof.