MATURA 06/07- Pismena zadaća iz 2. obveznog predmeta
Petak, 08 Lipanj 2007

infoMATURA u ljetnom roku školske godine 2006./2007.

PISMENA ZADAĆA IZ 2. OBVEZNOG PREDMETA
ZA SVE PRISTUPNIKE u utorak, 12. lipnja 2007. u 16,00 sati
GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA
Obala kneza Trpimira 26
Zadar, 31. svibnja 2007.

MATURA
u ljetnom roku školske godine 2006./2007.

PISMENA ZADAĆA IZ 2. OBVEZNOG PREDMETA
ZA SVE PRISTUPNIKE: utorak, 12. lipnja 2007. u 16,00 sati

MATEMATIKA

uč. br. 11

dežurni nastavnici:

Aida Vlainić, prof.  i Elizabeta Dorkin Milković, prof.

pristupnici:
Frane Funčić, Ivan Marinović, Roko Bobić, Šime Perović, Mate Anđelić, Andrija Milošević, Marcelo Ivanac, Kristian Perina, Mate Bugarija, Pavle Pelikan, Antonio Bačić, Filip Zorić, Marijana Majić Mazul, Barbara Bašić, Darian Zvelf, Marko Štefančić

uč. br. 12

dežurni nastavnici:

Petar Vranjković, prof. i Ljerka Jurišić, prof.

pristupnici:
Bruna Pleša, Luka Beretin, Marko Kalanj, Luka Jakovčev, Antonia Grbić, Vice Klanac, Doris Vojković, Mario Srzentić, Benjamin Šimović, Antonio Džaja, Tomislav Sikirić, Boris Popović, Hana Ivković, Petra Božajić, Nikša Zelić, Luka Marasović

uč. br. 13

dežurni nastavnici:

Andrea Uroda, prof. i Zvjezdana Dunatov, prof.

pristupnici:
Josip Budanović, Luka Košta, Josip Ražov, Andriano Franić, Josip Surać, Marina Ukalović, Marin Pašić, Anamaria Marušić, Dražen Čubrilo,Toni Grdović, Matea Zubčić, Josipa Lončar, Ivana Adžić, Ivana Dujić


uč. br. 9

dežurni nastavnici:

Biserka Valčić, prof. i Natalija Bobić Picić, prof.

pristupnici:
Luka Milolović, Matko Marušić, Antonio Gabre, Matea Bošnjak, Martina Žilić,Ante Bilaver, Ivana Vojnić, Marina Rajčević, Roko Mišlov, Iva Krolo, Ivana Barić

ENGLESKI JEZIK i TALIJANSKI JEZIK

uč. br. 4

dežurni nastavnici:
Venera Žagar, prof. i Iva Rončević, prof.

pristupnici:
Antonia Ivčić, Andrea Beader, Fabijan Pavlović, Angela Vukić, Josip Zurak, Iva Rončević, Petar Petešić Frka, Toni Petani, Vedran Čizmin, Krešimir Ivković, Mateja Šop, Mauricia Škrokov, Franko Šagi, Šimo Soldan, Maja Orkaš, Ljerka Morović, Šime Surać, Anja Crnjak, Svjetlana Perinčić, Ivana Miočić


ENGLESKI JEZIK

uč. br. 7

dežurni nastavnici:
Sabina Glasovac, prof. i Jadranka Krmpotić, prof.

pristupnici:
Mario Mičić, Anđela Knežević, Mirela-Miro Jurjako, Lucija Dovranić, Lovre Kolega, Selma Subotić, Šime Matak, Aneta Trninić, Andrijana Marić, Marko Lukin, Katia Klarin, Mate Jurin, Vlatka Jureško, Barbara Barić


Predsjednik Ispitnog odbora:
Zdravko Ćurko, prof.