MATURA 06/07 - obrana radnje
Petak, 08 Lipanj 2007

infoMATURA u ljetnom roku školske godine 2006./2007.

OBRANA RADNJE ZA SVE PRISTUPNIKE - 9. lipnja (subota) 2007.
GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA
Obala kneza Trpimira 26
Zadar, 30. svibnja 2007.

MATURA
u ljetnom roku školske godine 2006./2007.

OBRANA RADNJE
ZA SVE PRISTUPNIKE - 9. lipnja (subota) 2007.

POVIJEST - uč. br. 4

ISPITNO POVJERENSTVOMarija Vučenović, prof. - predsjednik
 Davor Smolić, prof. - član
 Biserka Valčić, prof. - član

PRISTUPNICI:

od 8,00 do 9,00 sati:Antonio Džaja, Frane Funčić, Ivan Marinović, 
 Mario Srzentić, Benjamin Šimović
od 9,00 do 10,00 sati:Pavle Pelikan, Antonio Gabre, Šime Matak, 
 Andrijana Marić, Selma Subotić

ZEMLJOPIS - uč. br. 7

ISPITNO POVJERENSTVOSnježana Čulig, prof. - predsjednik
 Hrvoja Madžar, prof. - član
 Iva Rončević, prof. - član

PRISTUPNICI:

od 8,00 do 9,00 sati:Antonio Bačić, Mate Bugarija, Dražen Čubrilo, 
 Ivana Dujić, Anamarija Marušić
od 9,00 do 10,00 sati:Tomislav Sikirić, Doris Vojković, Filip Zorić, 
 Darian Zvelf, Luka Jakovčev
od 10,00 do 11,00 sati:Vice Klanac, Andrija Milošević, Šime Perović,
 Boris Popović, Mirela Jurjako
od 11,00 sati:Luka Milolović, Mate Jurin

PSIHOLOGIJA, LOGIKA i SOCIOLOGIJA - uč. br. 11

ISPITNO POVJERENSTVOVanja Vulić, prof. - predsjednik
 Siniša Matić, prof. - član
 Hrvoje Brkić, prof. - član

PRISTUPNICI:

od 8,00 do 9,00 sati:Petra Božajić, Josip Budanović, Marina Ukalović, 
 Mario Mičić, Angela Vukić
od 9,00 do 10,00 sati:Marina Rajčević, Ivana Vojnić, Kristian Perina, 
 Krešimir Ivković, Vlatka Jureško, Franko Šagi

GLAZBENA UMJETNOST, LIKOVNA UMJETNOST,
UMJETNOST U ZAVIČAJU i FILOZOFIJA - uč. br. 12

ISPITNO POVJERENSTVOZvjezdana Dunatov, prof. - predsjednik
 Loredana Rakvin, prof. - član
 Višnja Klobučar, prof. - član

PRISTUPNICI:

od 8,00 do 9,00 sati:Barbara Bašić, Andrea Beader, Antonia Ivčić, 
 Anđela Knežević, Barbara Barić
od 9,00 do 10,00 sati:Barbara Barić, Šimo Soldan, Matea Bošnjak, 
 Josipa Lončar, Iva Krolo
od 10,00 do 11,00 satiMarko Lukin, Svjetlana Perinčić, Mauricia Škrokov
 Vedran Čizmin, Martina Žilić, Katia Klarin

MATEMATIKA, FIZIKA i INFORMATIKA - uč. br. 6

ISPITNO POVJERENSTVOGojko Bukvić, prof. - predsjednik
 Aida Vlainić, prof. - član
 Andrea Uroda, prof. - član
 Andrija Vanjak, prof. - član

PRISTUPNICI:

od 8,00 do 9,00 sati:Antonia Grbić, Luka Beretin, Marin Pašić, Josip Surać, 
 Josip Ražov
od 9,00 do 10,00 sati:Matko Marušić, Roko Bobić, Toni Grdović, 
 Luka Marasović, Šime Surać

VJERONAUK, POLITIKA i GOSPODARSTVO i TZK - uč. br. 1

ISPITNO POVJERENSTVOMarija Klanac Jozić, prof. - predsjednik
 Helena Hordov, prof. - član
 Zrinka Klarin, prof. - član

PRISTUPNICI:

od 8,00 do 9,00 sati:Luka Košta, Petar Petešić Frka, Ante Bilaver, 
 Ana Crnjak, Ivan Santini, Marcelo Ivanac
od 9,00 do 10,00 sati:Lovre Kolega, Toni Petani, Josip Zurak, 
 Mate Anđelić, Roko Mišlov

HRVATSKI JEZIK, ENGLESKI JEZIK i NJEMAČKI JEZIK - uč. br. 2

ISPITNO POVJERENSTVOLidija Budak, prof. - predsjednik
 Venera Žagar, prof. - član
 Marina Lovrić, prof. - član
 Sabina Glasovac, prof. - član

PRISTUPNICI:

od 8,00 do 9,00 sati:Matea Zubčić, Lucija Dovranić, Ljerka Morović, 
 Ivana Barić, Marko Kalanj
od 9,00 do 10,00 sati:Marijana Majić Mazul, Hana Ivković, Marko Štefančić, 
 Fabijan Pavlović, Mateja Šop

KEMIJA i BIOLOGIJA - uč. br. 9

ISPITNO POVJERENSTVOElizabeta Dorkin Milković, prof. - predsjednik
 Sanja Bačić, prof. - član
 Renata Ruić, prof. - član

PRISTUPNICI:

od 8,00 do 9,00 sati:Bruna Pleša, Ivana Miočić, Maja Orkaš, Andriano Franić,
 Nikša Zelić
od 9,00 do 10,00 sati:Iva Rončević, Aneta Trninić

Predsjednik Ispitnog odbora:
Zdravko Ćurko, prof.