MATURA 07/08 - 3. (izabrani) predmet
Petak, 06 Lipanj 2008

infoMATURA u ljetnom roku školske godine 2007./2008.

TREĆI (IZABRANI) PREDMET NA MATURI
ponedjeljak, 23. lipnja 2008.
GIMNAZIJA FRANJE PETRIÆA
Obala kneza Trpimira 26
Zadar, 2. lipnja 2008.

MATURA
u ljetnom roku školske godine 2007./2008.

TREĆI (IZABRANI) PREDMET NA MATURI
ZA SVE PRISTUPNIKE: ponedjeljak, 23. lipnja 2008.


ENGLESKI JEZIK - uč. br. 12

Ispitno povjerenstvo:Jadranka Krmpotić Bajlo, prof. - ispitivač
 Venera Žagar, prof. - član
 Sanja Vlahović, prof. - član

PRISTUPNICI: 
od 10,00 do 11,00 sati:Željko Dejanović, Antonija Golić, Branimir Jurić,
 Ivica Nekić, Luka Sabo
od 11,00 do 12,00 sati:Mate Antičević, Jure Cvitanović, Ana Grgin,
 Goran Jurin, Darko Krekić
od 12,00 do 13,00 sati:Marko Mandić, Šime Matulić, Marko Skoblar,
 Paula Vrsaljko

TALIJANSKI JEZIK i NJEMAČKI JEZIK - uč. br. 13

Ispitno povjerenstvo:Marina Lovrić, prof. - ispitivač
 Iva Rončević, prof. - ispitivač
 Sabina Glasovac, prof. - član

PRISTUPNICI: 
od 10,00 sati:Aleksandar Kordiš, Ana Horvat, Antonia Stipaničev

KEMIJA - uč. br. 9

Ispitno povjerenstvo:Elizabeta Dorkin Milković, prof. - ispitivač
 Renata Ruić, prof. - član
 Helena Hordov, prof. - član

PRISTUPNICI: 
u 10,00 sati:Petar Kardum, Jure Zubčić

GLAZBENA UMJETNOST i UMJETNOST U ZAVIČAJU - uč. br. 11

Ispitno povjerenstvo:Višnja Klobučar, prof. - ispitivač
 Loredana Rakvin, prof. - ispitivač
 Anita Žepina, prof. - član

PRISTUPNICI: 
od 10,00 do 11,00 sati:Suzana Blaslov, Tomislav Bukša, Šime Lisica,
 Tihana Maričić, Linda Marušić
od 11,00 do 12,00 sati:Ivana Banović, Tomislav Dujić, Marko Đerđa,
 Luka Kozulić, Žana Modrić
od 12,00 do 13,00 sati:Petar Radić, Martina Sandrić, Ivan Velemir,
 Emil Gulan, Mario Mijić

FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA i VJERONAUK - uč. br. 7

Ispitno povjerenstvo:Zvjezdana Dunatov, prof. - ispitivač
 Vanja Vulić, prof. - ispitivač
 Marija Klanac Jozić, prof. ispitivač

PRISTUPNICI: 
od 10,00 do 11,00 sati:Dušan Cvetanović, Deni Ivanov, Josip Fain,
 Niko Pletikosa
od 11,00 do 12,00 sati: Bruno Franin, Ante Santini, Karla Kulonja,
 Ena Vukić
od 12,00 sati: Ante Baričević, Marin Školjarev

POLITIKA i GOSPODARSTVO - uč. br. 4

Ispitno povjerenstvo:Nikola Markulin, prof. - ispitivač
 Natalija Bobić Picić, prof. - član
 Ante Jerolimov, prof. - član

PRISTUPNICI: 
od 10,00 do 11,00 sati:Josipa Grbić, Martina Ljuština, Josip Nimac,
 Nikola Pekas, Branimir Petrušić, Valentin Rukavina
od 11,00 do 12,00 sati:Ivan Janković, Krešimir Grbić, Roko Matešić,
 Luka Šupe, Dino Dijan, Josipa Karlić
od 12,00 do 13,00 sati:Sunčana Kolega, Matej Rudić, Antea Štajdohar

Predsjednik Ispitnog odbora:
Zdravko Ćurko, prof.